Intercultureel management: waarom willen we er niet aan?

Diversiteit, culturele diversiteit en intercultureel management zijn termen die de laatste tijd vaak te horen zijn geweest. In wetenschappelijke managementliteratuur wordt alom aangenomen dat culturele diversiteit in organisaties voordelen met zich mee kan brengen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de creativiteit. In de dagelijkse praktijk blijkt dat bedrijven echter nauwelijks bewust omgaan met culturele diversiteit. Ieder bedrijf staat voor dynamiek, flexibiliteit en innovatie, maar als het om diversiteit in het werknemersbestand gaat, gebeurt er beleidsmatig erg weinig. Hoe komt dat toch? Wij denken dat dit vooral te maken heeft met de kosten-batenanalyse die bedrijven moeten maken. Daarbij is het aan de ene kant onduidelijk tot welke voordelen het hebben van (cultureel) diverse werknemers precies kan leiden. Aan de andere kant is onbekend of de eventuele voordelen zullen opwegen tegen de kosten die gemaakt worden, zoals het geven van taalcursussen. Daarnaast speelt ook het Nederlandse streven naar gelijkheid een rol. Door een homogene samenleving als een goede samenleving te beschouwen, wordt multiculturaliteit automatisch als probleem benaderd.

  • Hornikx, J., & Joskin, F. (2002). Intercultureel management: waarom willen we er niet aan? M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 56 (4), 61-68. [pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.