Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago

Reclamemakers gebruiken regelmatig vreemde talen om hun doelgroep te verrassen en te overtuigen. In dit artikel bespreken we recent onderzoek naar vreemde talen in reclame. Vreemde talen roepen verschillende associaties op die soms positief en soms negatief zijn. Empirisch onderzoek laat zien dat de overtuigingskracht van vreemde talen beïnvloed wordt door de koppeling met de producten die worden aanbevolen in de advertentie (bv. bij sinaasappels is Spaans effectiever dan bij wasmachines) en door het begrip van de gebruikte uiting in de vreemde taal (bv. gemakkelijk Frans is effectiever dan moeilijk Frans). We sluiten af met toepassingsmogelijkheden voor de onderwijspraktijk.

  • Hornikx, J., & Starren, M. (2008). Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago. Levende Talen Tijdschrift, 9 (3), 14-20. [pdf]

Versterkende, afzwakkende en numerieke markeringen in claims

Claims over cosmeticaproducten bevatten regelmatig versterkende markeringen (‘absoluut een zachtere huid’), afzwakkende markeringen (‘vaak een zachtere huid’) of numerieke markeringen (‘75% zachtere huid’). Berney-Reddish en Areni (2006) lieten zien dat versterkende en afzwakkende markeringen claims met name minder overtuigend maken voor vrouwen. In een experiment werden deze markeringen vergeleken met numerieke markeringen in claims voor cosmeticaproducten. Numerieke markeringen bleken voor de vrouwelijke proefpersonen het meest overtuigend, terwijl versterkende en afzwakkende markeringen claims niet overtuigender, maar ook niet minder overtuigend maakten.

  • Hornikx, J., Pieper, M., & Schellens, P. J. (2008). Versterkende, afzwakkende en numerieke markeringen in claims over cosmetica-producten: maken ze claims overtuigender? Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36 (1), 3-14. [pdf]

De effectiviteit van vreemde talen in productreclame

Vreemde talen worden veel gebruikt in reclameadvertenties. Deze talen zouden bepaalde associaties oproepen waardoor de advertentie effectiever wordt. De effectiviteit van vreemde talen zou groter moeten zijn naarmate de gebruikte talen goed passen bij het product in de advertentie (Domzal, Hunt, & Kernan, 1995; Hornikx & Starren, 2006). Frans zou bijvoorbeeld beter passen bij parfum dan bij televisies. Om empirisch te toetsen of vreemde talen inderdaad effectiever zijn bij passende producten is een experiment opgezet. Het gebruik van vreemde talen bij passende producten (bv. Spaans – sinaasappels) is vergeleken met niet-passende producten (bv. Spaans – wasmachine). Honderdvijftig proefpersonen beoordeelden enkele advertenties met Duitse, Franse of Spaanse slagzinnen. De resultaten bevestigden de verwachting: advertenties waren overtuigender wanneer de vreemde taal paste bij het product dan wanneer die taal niet paste.

  • Hornikx, J., & Hof, R.-J. (2008). De effectiviteit van vreemde talen in productreclame: moet het product passen bij de taal? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (2), 147-156. [pdf upon request]

Review of “Persuasive messages: The process of influence”

We encounter persuasive messages everywhere at every moment of the day: in the newspaper in the morning, on television during lunch, at a business meeting in the afternoon, or around the dinner table with our families. Not only are we targets of other people’s attempts to persuade us, we also try to persuade other people. Being familiar with persuasion, however, does not make us experts in the art of persuasion already. There is much to learn about the process of influence, about the messages that are most likely to be effective, and about the factors that we should pay attention to. Persuasive messages: The process of influence introduces its readers to these matters. The authors of this textbook, William and Pamela Benoit, call it “a guide to successful persuasion” (xii). The authors want to offer their readers practical advice on designing persuasive messages. They have succeeded in their mission, in particular because their advice is firmly grounded in classic and current theories, and in empirical research findings.

  • Hornikx, J. (2008). Review of “Persuasive messages: The process of influence” by William Benoit and Pamela Benoit. Information Design Journal, 16 (2), 159-161. [pdf]

Comparing the actual and expected persuasiveness of evidence types

Whereas there are many publications in which argumentation quality has been defined by argumentation theorists, considerably less research attention has been paid to lay people’s considerations regarding argument quality. Considerations about strong and weak argumentation are relevant because they can be compared with actual persuasive success. Argumentation theorists’ conceptions have to some extent been shown to be compatible with actual effectiveness, but for lay people such compatibility has yet to be determined. This study experimentally investigated lay people’s expectations about the persuasiveness of anecdotal, statistical, causal, and expert evidence, and compared these expectations with the actual persuasiveness of these evidence types. Dutch and French participants (N = 174) ranked four types of evidence in terms of their expected persuasiveness for eight different claims. Both cultural groups expected statistical evidence to be the most persuasive type of evidence to other people, followed by expert, causal, and, finally, anecdotal evidence. A comparison of these rankings with the results of Hornikx and Hoeken (2007, Study 1) on the actual persuasiveness of the same evidence types reveals that people’s expectations are generally accurate: How relatively persuasive they expect evidence types to be often corresponded with their actual persuasiveness.

  • Hornikx, J. (2008). Comparing the actual and expected persuasiveness of evidence types: How good are lay people at selecting persuasive evidence? Argumentation, 22 (4), 555-569. [pdf]