How many laypeople holding a popular opinion are needed to counter an expert opinion?

In everyday situations, people regularly receive information from large groups of (lay) people and from single experts. Although lay opinions and expert opinions have been studied extensively in isolation, the present study examined the relationship between the two by asking how many lay people are needed to counter an expert opinion. A Bayesian formalisation allowed the prescription of this quantity. Participants were subsequently asked to assess how many lay people are needed in different situations. The results demonstrate that people are sensitive to the relevant factors identified for determining how many lay opinions are required to counteract a single expert opinion. People’s assessments were fairly good in line with Bayesian predictions.

  • Hornikx, J., Harris, A., & Boekema, J. (2018). How many laypeople holding a popular opinion are needed to counter an expert opinion? Thinking and Reasoning, 24 (1), 117-128.

A normative framework for argument quality: Argumentation schemes with a Bayesian foundation

syntheseIn this paper, it is argued that the most fruitful approach to developing normative models of argument quality is one that combines the argumentation scheme approach with Bayesian argumentation. Three sample argumentation schemes from the literature are discussed: the argument from sign, the argument from expert opinion, and the appeal to popular opinion. Limitations of the scheme-based treatment of these argument forms are identified and it is shown how a Bayesian perspective may help to overcome these. At the same time, the contributions of the standard scheme-based approach are highlighted, and it is argued that only a combination of the insights of different traditions will yield a complete normative theory of argument quality.

  • Hahn, U., & Hornikx, J. (2016). A normative framework for argument quality: Argumentation schemes with a Bayesian foundation. Synthese, 193 (6), 1833-1873. [link]

Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep

tvtOm mensen mee te krijgen met een standpunt zijn overtuigende argumenten belangrijk. Sociaal-psychologische onderzoeken laten zien dat sommige argumenten overtuigender zijn dan andere, maar is het onduidelijk welke kenmerken van argumenten dat verschil verklaren. In de zoektocht naar een theorie over argumentkwaliteit bekijkt deze bijdrage eerst enkele perspectieven op argumentkwaliteit. Studies uit de cognitieve psychologie hebben zich wel verdiept in kenmerken die de kwaliteit van argumenten bepalen, maar dit perspectief stuit op bezwaren. Argumentatieschema’s met kritische vragen hebben het meest bevredigende perspectief geboden voor kenmerken van argumentkwaliteit. Toch heeft ook dit perspectief enkele nadelen. Zo is het onduidelijk wat de normatieve basis is om argumentkwaliteit te laten afhangen van de kritische vragen. Vervolgens wordt betoogd dat een Bayesiaans perspectief een waardevol vertrekpunt kan zijn voor het ontwikkelen van een theorie over argumentkwaliteit. Een Bayesiaans perspectief op het ad populum-argument laat de potentie van deze aanpak zien: nieuwe kritische vragen, die onderling samenhangen, blijken relevant voor de kwaliteit van een ad populum-argument. Samen met bestaande inzichten over argumentatieschema’s kan dit perspectief helpen om een theorie over argumentkwaliteit te ontwikkelen.

  • Hornikx, J. (2013). Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (2), 128-143. [link]