Publiceren via internet

Muziekfilosoof Marcel Cobussen promoveerde op 10 januari 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn dissertatie bestond niet uit een dik boek, maar uit een website www.cobussen.com, die naast teksten ook muziekfragmenten van componisten bevat. Omdat het per definitie moeilijk is om muziek in taal te vangen, is de keuze voor deze publicatievorm een begrijpelijke. Daarnaast kon het onderwerp van de dissertatie – deconstructie van muziek – niet beter worden weergegeven dan via een metrokaart op de website waarbij de hoofdstukken als stations fungeren. De lezer bepaalt zo zelf wat hij leest en in welke volgorde.

  • Hornikx, J. (2002). Publiceren via internet. In C. van den Brandt, & M. van Mulken (Eds.), Bedrijfscommunicatie II: een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 235-242). Nijmegen: Nijmegen University Press. [pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.