Eigen mening eerst: Over het blijvende belang van argumentatieonderzoek

Technologie maakt het mensen lastiger om in aanraking te komen met afwijkende meningen. De angst is dat mensen polariseren en niet openstaan voor andere, soms betere keuzes. Onderzoek naar argumenteren en redeneren is daarom essentieel om te begrijpen hoe mensen afwegingen maken.

  • Hornikx, J. (2018). Eigen mening eerst: Over het blijvende belang van argumentatieonderzoek. Tekstblad, 24 (5/6), 16-19. [link].

Webcare op Twitter door Nederlandse bedrijven

tekstblad2015Via webcare op Twitter of Facebook reageren organisaties op opmerkingen en klachten van consumenten. Het aantal berichten van consumenten is erg talrijk en de reacties zijn noodgedwongen kort. Hoe richten organisaties hun webcare in? En op welke manier kan er met een menselijke stem worden gecommuniceerd? We zochten het uit bij vijf Nederlandse bedrijven.

  • Hornikx, J., Akpinar, M., Bun, M. van, Dunnewind, M., Haukes, R., & Pham, D. (2015). Menselijk communiceren in 140 tekens: Webcare op Twitter door Nederlandse bedrijven. Tekstblad, 21 (4), 28-31. [pdf].

Tijdschriftreclame uit de kleedkamer van de redactie

Advertorials zijn reclameboodschappen die zijn vermomd als journalistieke bijdragen (editorials), maar die wel degelijk van een merk afkomstig zijn om tot koop aan te zetten. Het ligt voor de hand dat advertorials daarom een commerciëler karakter hebben dan editorials die informatiever zouden moeten zijn. Herkennen lezers advertorials als commerciële, en editorials als informatieve berichten?

  • Hornikx, J., & Estourgie, V. (2010). Tijdschriftreclame uit de kleedkamer van de redactie. Tekstblad, 16 (5/6), 18-21. [pdf]

Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago

Reclamemakers gebruiken regelmatig vreemde talen om hun doelgroep te verrassen en te overtuigen. In dit artikel bespreken we recent onderzoek naar vreemde talen in reclame. Vreemde talen roepen verschillende associaties op die soms positief en soms negatief zijn. Empirisch onderzoek laat zien dat de overtuigingskracht van vreemde talen beïnvloed wordt door de koppeling met de producten die worden aanbevolen in de advertentie (bv. bij sinaasappels is Spaans effectiever dan bij wasmachines) en door het begrip van de gebruikte uiting in de vreemde taal (bv. gemakkelijk Frans is effectiever dan moeilijk Frans). We sluiten af met toepassingsmogelijkheden voor de onderwijspraktijk.

  • Hornikx, J., & Starren, M. (2008). Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago. Levende Talen Tijdschrift, 9 (3), 14-20. [pdf]

Reclame in Europa: reclame wel of niet cultureel aanpassen?

In verschillende Europese landen worden vaak dezelfde reclameadvertenties gebruikt. Volgens Amerikaans en Aziatisch onderzoek zijn zulke gestandaardiseerde advertenties minder overtuigend dan advertenties die aan de nationale culturen zijn aangepast. Die conclusie blijkt niet op te gaan voor Europa. Een meta-analyse van Europese onderzoeken laat zien dat culturele aanpassing in Europa nauwelijks meerwaarde heeft.

  • Hornikx, J., & O’Keefe, D. J. (2007). Reclame in Europa: reclame wel of niet cultureel aanpassen? Tekstblad, 13 (3), 12-15. [pdf]

“Wat voor eikel ben jij?”

De hevige reacties op de jongerencampagne “Wat voor eikel ben jij?” voorspellen niet veel goeds voor de effectiviteit ervan. Is de campagne inderdaad te duur, beschamend en normvervagend of juist goed aangepast aan jongeren? Goed beschouwd is de eikelcampagne best goed doordacht, maar wel een tikkeltje gewaagd.

  • Hornikx, J. (2006). “Wat voor eikel ben jij?”, Gewaagde, maar doordachte boodschapaanpassing aan de doelgroep. Tekstblad, 12 (2), 14-18. [pdf]

Overtuiging in woord en beeld

Tekstschrijvers van persuasieve boodschappen hebben de beschikking over een arsenaal aan middelen om de lezer te overtuigen om bijvoorbeeld levensmiddelen met toegevoegde vitaminen aan te schaffen, om een beschermende houder voor zijn of haar iPod te kopen of om een handtekening te zetten onder een petitie. Schrijvers kunnen zich daarbij laten inspireren door resultaten van onderzoek naar het effect van deze middelen op de overtuigingskracht. In deze aflevering van ‘Signalementen’ wordt recent onderzoek besproken naar de effecten van tekst en beeld. Naast het onderzoek naar tekstuele kenmerken – zoals cijfermateriaal, Engelse termen en connectieven – wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar visuele kenmerken. In een aantal studies wordt zowel ingegaan op tekst als beeld, terwijl ander onderzoek zich puur richt op visuele kenmerken.

  • Hornikx, J., & Enschot, R. van (2005). Overtuiging in woord en beeld. Tekstblad, 11 (3), 69-71. [pdf]

Associaties met Duits, Frans en Spaans in reclame

Vreemde talen zoals Duits, Frans en Spaans komen af en toe voor in Nederlandse reclame. Het gebruik hiervan zou gunstige effecten moeten sorteren, omdat deze talen allerlei positieve associaties oproepen met het buitenland in kwestie. Wat roepen deze talen precies op? En is het zo dat deze associaties inderdaad positief zijn?

  • Hornikx, J., Meurs, F. van, & Starren, M. (2005). Degelijk, chic, mooi: associaties met Duits, Frans en Spaans in reclame. Tekstblad, 11 (4), 23-26. [pdf]

Franse slagzinnen in Nederlandse reclame

In Nederlandse reclames wordt maar weinig Frans gebruikt, terwijl je struikelt over het Engels. Waar zou dat aan liggen? Aan het Frans? Of aan ons Frans?

  • Hornikx, J., Starren, M., & Heur, B. van (2004). “Beaucoup de plaisir”, Franse slagzinnen in Nederlandse reclame. Onze Taal, 73 (7/8), 202-203. [pdf]