Het effect van evidentiekwaliteit op de beoordeling van standpunten: de rol van toegevoegde tekst

TvT coverClaims supported by high-quality evidence have been found to be more persuasive than claims supported by low-quality evidence. However, Hoeken and Hustinx (2007) showed that this effect was only observed in short texts (a claim with evidence), but not in longer texts (where information unrelated to the evidence was added at the end of the text). The current experiment was conducted to examine whether this effect of text length could be explained by distraction (the additional text at the end distracts the reader) or by dilution (the additional text makes the fragment less diagnostic for claim evaluation). Participants (N = 629) read two texts with high/low-quality evidence. The text was presented in three versions: short, long with additional information at the end, or – new in comparison to Hoeken and Hustinx (2007) – long with additional information at the start. The data found support for the distraction explanation: an effect of evidence quality on persuasiveness was observed in the short text, and in the longer text with additional information at the start, but not in the longer text with additional information at the end.

  • Hornikx, J. (2014). Het effect van evidentiekwaliteit op de beoordeling van standpunten: de rol van toegevoegde tekst. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36 (1), 107-125 [link].

Argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Hornikx, J., & Jansen, H. (2014). Argumentatieschema’s [themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing]. Amsterdam: Amsterdam University [link].

Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Jansen, H., & Hornikx, J. (2014). Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36 (1), 1-9 [link].

Van traditionele radioreclame naar crosschannel reclame

uluistertnaarradioVoor traditionele media zoals radio zorgt de toegenomen cross-platform mediabeleving tegelijk voor een bedreiging als een opportuniteit voor het verdienmodel. De toename aan meer visuele en interactieve kanalen via het internet houdt in dat een kleiner stuk van de reclamekoek van mediaplanners naar radioreclame zou gaan. Anderzijds biedt een cross-platform strategie ook opportuniteiten. Cross-mediale advertentiecampagnes bereiken de consument namelijk op een meervoudige manier en zouden zo tot sterkere effecten kunnen leiden. Voorveld (2011) bestudeerde als eerste de effectiviteit van simultane cross-mediale reclame: reclame die tegelijk via (internet)radio en internettekst de consument bereikt. Zij toonde aan dat deze aanpak tot betere herinnering, attitudes en aankoopintenties leidde dan advertenties via een enkel medium. In dit hoofdstuk bespreken we de relevante literatuur over cross-mediale reclame en vullen we die aan met een studie die het onderzoek van Voorveld (2011) conceptueel repliceert en nuanceert. In een online setting zagen deelnemers een nieuwspagina en luisterden ze tegelijk naar een radiofragment. De advertenties in beide kanalen werden gemanipuleerd zodat iedereen de doeladvertentie voor Ford of op twee internetpagina’s zag of eenmaal zag en tegelijkertijd een radiocommercial over Ford hoorde. In tegenstelling tot vergelijkbaar onderzoek (Smits & Hornikx, 2013) resulteerden advertenties die crossmediaal werden aangeboden niet in betere reclame-effecten dan advertenties die tweemaal op internet aangeboden werden. Bovendien bleek dit verschil niet afhankelijk van hoe skeptisch men staat ten opzichte van dit type marketingtechniek stond.

  • Hornikx, J., & Smits, T. (2014). Van traditionele radioreclame naar cross-channel multitasking reclame: wat is de meerwaarde? In d’Haenens, L., & Ichau, E. (Ed.), U luistert naar radio: Gebruik, functies en productie (pp. 133-147). Gent: Academia.

English loanwords and their counterparts in Dutch job advertisements

BossenbroekA question which has not yet been addressed in loanword studies is to what extent people perceive loanwords as having different meanings than their native-language equivalents, and on what factors this may depend. Two factors determining association overlap between equivalent L1 and L2 words are their concreteness and cognateness. The aim of the current study was to determine experimentally to what extent English loanwords from Dutch job ads evoke the same associations as their Dutch equivalents, and to what extent this association overlap is predicted by the degree of concreteness and cognateness of these words. In an experiment, 60 Dutch participants wrote down associations with 30 English loanwords selected from corpora of Dutch job ads and with their Dutch counterparts, in two sessions separated by a six-week interval. As a baseline, they also wrote down three associations with English/Dutch word pairs which Van Hell and De Groot (1998) had found evoked a relatively small and a relatively large proportion of overlapping associations, respectively. The degree of concreteness and cognateness of these words was determined in separate norming studies involving 129 Dutch participants. It can be concluded that – in line with the Conceptual Feature Model – Dutch people have different associations with English loanwords from Dutch job ads than with their Dutch equivalents, and therefore link them to different conceptual features. The results showed that the mean overlap in associations between the English loanwords from Dutch job ads and their Dutch equivalents was 21.6%. This was significantly less than the percentage for the word pairs for which large overlap had been expected (30.6%), and similar to the percentage for the word pairs for which little overlap had been expected (21.4%). Regression analyses revealed that the degree of association overlap was significantly predicted by cognateness but not by concreteness.

  • Meurs, F. van, Hornikx, J., & Bossenbroek. G. (2014). English loanwords and their counterparts in Dutch job advertisements: An experimental study in association overlap. In Zenner, E. & Kristiansen, G. (Red.), New perspectives on lexical borrowing: Onomasiological, methodological and phraseological innovations (pp. 171-190). Berlin: Mouton de Gruyter (pdf online).