call for papers

Call for papers: Begrijpelijkheid

Begrijpelijkheid is een klassiek onderwerp in de taalbeheersing, dat op vele manieren terugkomt in allerlei onderzoekslijnen via vragen als:

  • Wat maakt een tekst begrijpelijk?
  • Wat is de rol van begrijpelijkheid op overtuigingskracht?
  • Wat zijn de verbanden tussen begrijpelijkheid en non-nativeness?
  • Hoe meten we begrijpelijkheid?
  • Hoe wordt begrijpelijkheid benaderd vanuit een interactioneel perspectief?

Een themanummer van Tijdschrift voor Taalbeheersing beoogt vele perspectieven samen te brengen. In dit themanummer is daarom plaats voor onderzoek naar of beschouwingen over begrijpelijkheid van communicatie, waarbij zowel theoretisch als praktisch georiënteerd onderzoek aan de orde kan komen. Dit themanummer komt tot stand vanwege de aanstaande pensionering van Henk Pander Maat (UU), die jarenlang het onderzoek naar begrijpelijkheid in de taalbeheersing op de kaart heeft gezet.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit themanummer? Stuur dan vóór 1 februari 2023 een abstract van maximaal 200 woorden naar tvt@aup.nl. De deadline voor de bijdragen zelf is 1 april 2023. Definitieve plaatsing van het artikel in 2023 wordt in een double blind reviewprocedure beslist.