Review of “The Sage handbook of persuasion: Developments in theory and practice (2nd edition)”

About ten years after The persuasion handbook: Developments in theory and practice (Dillard & Pfau, 2002), James Dillard and Lijiang Shen publish an updated, new version. In their SAGE Handbook of persuasion, they host a collection of 23 chapters that deal with fundamental issues in persuasion, that present a panorama of important theories and perspectives, and that demonstrate the importance of persuasion in diverse contexts and settings. […] Finally, how does this book relate to other books? For practical advice on how to design messages, Persuasive messages: The process of influence by William Benoit and Pamela Benoit (reviewed in this journal: Hornikx, 2008), nicely complements this handbook. For precise avenues that future research should focus on, Persuasion by Daniel O’Keefe (also reviewed in this journal: Hornikx, 2003) is excellent reading, but it does not outline the important contexts and settings in which persuasion plays a role, such as politics, health, and technology. In the broad spectrum of persuasion books on offer, this SAGE Handbook of persuasion is among the most prominent ones: written by some of the best scholars in the field, it covers a wide range of topics in a concise manner.

  • Hornikx, J. (2013). Review of “The Sage handbook of persuasion: Developments in theory and practice (2nd edition)” by James Dillard and Lijiang Shen. Information Design Journal, 20 (2), 187-189. [link]

Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep

tvtOm mensen mee te krijgen met een standpunt zijn overtuigende argumenten belangrijk. Sociaal-psychologische onderzoeken laten zien dat sommige argumenten overtuigender zijn dan andere, maar is het onduidelijk welke kenmerken van argumenten dat verschil verklaren. In de zoektocht naar een theorie over argumentkwaliteit bekijkt deze bijdrage eerst enkele perspectieven op argumentkwaliteit. Studies uit de cognitieve psychologie hebben zich wel verdiept in kenmerken die de kwaliteit van argumenten bepalen, maar dit perspectief stuit op bezwaren. Argumentatieschema’s met kritische vragen hebben het meest bevredigende perspectief geboden voor kenmerken van argumentkwaliteit. Toch heeft ook dit perspectief enkele nadelen. Zo is het onduidelijk wat de normatieve basis is om argumentkwaliteit te laten afhangen van de kritische vragen. Vervolgens wordt betoogd dat een Bayesiaans perspectief een waardevol vertrekpunt kan zijn voor het ontwikkelen van een theorie over argumentkwaliteit. Een Bayesiaans perspectief op het ad populum-argument laat de potentie van deze aanpak zien: nieuwe kritische vragen, die onderling samenhangen, blijken relevant voor de kwaliteit van een ad populum-argument. Samen met bestaande inzichten over argumentatieschema’s kan dit perspectief helpen om een theorie over argumentkwaliteit te ontwikkelen.

  • Hornikx, J. (2013). Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (2), 128-143. [link]

Begrijpelijkheid van informatie over complexe producten en diensten

Photo 03-10-13 10 00 53Door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is de behoefte aan begrijpelijke taal belangrijk voor consumenten, aanbieders en toezichthouders op het terrein van complexe, financiële producten en diensten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de gevolgen van de digitalisering voor de hoeveelheid en de aard van productinformatie en voor het zoek- en selectiegedrag van consumenten. Daartoe zijn interviews gehouden met aanbieders van complexe producten en diensten en met toezichthouders op de financiële, de consumenten- en de reclamemarkt. Uit de interviews komt naar voren dat informatie in grote hoeveelheden aanwezig is, multimodaal wordt aangeboden en dat de consument veel keuzevrijheid heeft. Aanbieders hebben de neiging om digitale teksten simpeler en korter te maken. Tot slot blijkt vindbaarheid van informatie een punt van zorg en concluderen de informanten dat iedere consument van digitalisering profiteert, maar dat de nadelen vooral de reeds kwetsbare doelgroepen treffen.

  • Hornikx, J. (2013). Begrijpelijkheid van informatie over complexe producten en diensten: welke gevolgen heeft de digitalisering? In R. Boogaart, & H. Jansen (red.), Studies in Taalbeheersing, volume 4 (pp. 135-143). Assen: Van Gorcum. [pdf] 

Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence

JOCC coverFor a long time, research in communication and argumentation has investigated which kinds of evidence are most effective in changing people’s beliefs in descriptive claims. For each type of evidence, such as statistical or expert evidence, high-quality and low-quality variants exist, depending on the extent to which evidence respects norms for strong argumentation. Studies have shown that participants are sensitive to such quality variations in some, but not in all, cultures. This paper expands such work by comparing the persuasiveness of high- and low-quality statistical and expert evidence for participants from two geographically close cultures, the Dutch and the German. Study 1, in which participants (N = 150) judge a number of claims with evidence, underscores earlier findings that high-quality is more persuasive than low-quality evidence for the Dutch, and – surprisingly – also shows that this is less the case for the Germans, in particular for statistical evidence. Study 2 with German participants (N = 64) shows again they are not sensitive to the quality of statistical evidence, and rules out that this finding can be attributed to their understanding of the rules of generalization. Together, findings in this paper underline the need to empirically investigate what norms people from different cultures have for high-quality evidence, and to what extent these norms matter for persuasive success.

  • Hornikx, J., & Haar, M. ter (2013). Evidence quality and persuasiveness: Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence. Journal of Cognition and Culture, 13 (5), 483-501. [linkpdf upon request]

Writing assessment in higher education

dujal_pbThe present issue is a thematic issue on academic writing. It features nine papers that originate from an international symposium held at VU University Amsterdam in October 2011. At the symposium, which was organized by Rebecca Present-Thomas, Bert Weltens and John H.A.L. de Jong, papers and posters were presented that addressed different aspects of teaching and testing academic writing, with a special emphasis on the role of the Common European Framework of Reference, commonly known as CEF. Some of the papers represented here discuss attempts at relating local or national testing procedures to the CEF (Haapanen et al., Haines et al., Heaney et al.); others address the validity of writing tasks in a standardized writing test (Zheng & Mohammadi) and different methods for the classification of (higher) CEF levels (Present-Thomas et al.). Two papers present interesting attempts at identifying linguistic trends in higher-level learner English (De Haan & van der Haagen, Verheijen et al.). The last paper in the collection (Callies & Zaytseva) introduces a new corpus of academic learner writing and its potential use in assessing advanced writing proficiency.

  • Weltens, B., Hornikx, J., Lowie, W., Poelmans, P., & Present-Thomas, R. L. (2013). Writing assessment in higher education [A special issue of Dutch Journal of Applied Linguistics]. Amsterdam: Benjamins. [link]

De effecten van other-benefit appeals, self-benefit appeals en exemplars bij het werven van vrijwilligers

tvtIn onderzoek naar de effectiviteit van wervingsbrieven is het inspelen op de belangen voor een ander (other-benefit appeal) regelmatig vergeleken met het inspelen op de belangen voor de lezer zelf (self-benefit appeal). Omdat bij deze vergelijkingen de belangen inhoudelijk van elkaar verschilden, zijn in het huidige onderzoek de voordelen van gepropageerd gedrag in alle condities gelijkgehouden. Hiertoe werden exemplars ingezet. Wervingsbrieven met een exemplar werden tevens vergeleken met wervingsbrieven zonder exemplar om de effecten van exemplars na te gaan. Een experiment werd uitgevoerd met een 2 (type appeal) x 2 (met exemplar/zonder exemplar) tussen-proefpersoonontwerp (N = 120). De other-benefit appeal bleek overtuigender te zijn dan de self-benefit appeal. Brieven met een exemplar waren weliswaar niet overtuigender dan brieven zonder exemplar, maar werden wel beter gewaardeerd. Dit effect werd volledig gemedieerd door de levendigheid en de begrijpelijkheid van de brief.

  • Krieken, K. van, & Hornikx, J. (2013). De effecten van self-benefit appeals, other-benefit appeals en exemplars bij het werven van vrijwilligers voor charitatieve organisaties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (1), 82-99. [link]

Foreign language display in advertising for congruent versus incongruent products

jicmAdvertising often confronts consumers with foreign languages, such as German or French in the US, but little is known about the circumstances under which this is effective. The linguistic theory of foreign language display claims that the congruence with the product is the essential element in its effectiveness. This study investigates this premise by having Dutch participants (N = 150) evaluate ads for products that were (in)congruent with the language of the slogan (French, German, Spanish). Results show that foreign language display is indeed more effective for congruent (e.g., wine–French) than for incongruent products (e.g., beer–French).

  • Hornikx, J., Meurs, F. van, & Hof, R.-J. (2013). The effectiveness of foreign-language display in advertising for congruent versus incongruent products. Journal of International Consumer Marketing, 25 (3), 152-165. [pdf].

Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda

Safety is an important issue in the workplace, in particular at the lower end of the labor market where the workforce often consists of people with different cultural backgrounds. Studies have underlined the potential threats to occupational safety of this workforce. Surprisingly, however, very little research has been conducted on national culture and occupational safety. In this paper, we examine how national culture may play a role in important antecedents of safety behavior that have identified in the meta-analysis of Christian et al. (2009). We discuss safety knowledge, safety motivation, and safety climate. Based on this analysis, we make a number of suggestions for future research.

  • Starren, A., Hornikx, J., & Luijters, K. (2013). Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda. Safety Science, 52 (2), 43-49. [link].