Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep

tvtOm mensen mee te krijgen met een standpunt zijn overtuigende argumenten belangrijk. Sociaal-psychologische onderzoeken laten zien dat sommige argumenten overtuigender zijn dan andere, maar is het onduidelijk welke kenmerken van argumenten dat verschil verklaren. In de zoektocht naar een theorie over argumentkwaliteit bekijkt deze bijdrage eerst enkele perspectieven op argumentkwaliteit. Studies uit de cognitieve psychologie hebben zich wel verdiept in kenmerken die de kwaliteit van argumenten bepalen, maar dit perspectief stuit op bezwaren. Argumentatieschema’s met kritische vragen hebben het meest bevredigende perspectief geboden voor kenmerken van argumentkwaliteit. Toch heeft ook dit perspectief enkele nadelen. Zo is het onduidelijk wat de normatieve basis is om argumentkwaliteit te laten afhangen van de kritische vragen. Vervolgens wordt betoogd dat een Bayesiaans perspectief een waardevol vertrekpunt kan zijn voor het ontwikkelen van een theorie over argumentkwaliteit. Een Bayesiaans perspectief op het ad populum-argument laat de potentie van deze aanpak zien: nieuwe kritische vragen, die onderling samenhangen, blijken relevant voor de kwaliteit van een ad populum-argument. Samen met bestaande inzichten over argumentatieschema’s kan dit perspectief helpen om een theorie over argumentkwaliteit te ontwikkelen.

  • Hornikx, J. (2013). Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (2), 128-143. [link]

Reasoning and argumentation

Although argumentation plays an essential role in our lives, there is no integrated area of research on the psychology of argumentation. Instead research on argumentation is conducted in a number of separate research communities that are spread across disciplines and have only limited interaction. Cognitive psychological research on argumentation has focused mostly on argument as a reason, and argument as structured sequence of reasons and claims. A third meaning of argument has been neglected: argument as a social exchange. All meanings are integral to a complete understanding of human reasoning and cognition. In this special issue, we present work that is relevant to all these three meanings of argument. The papers by Heit and Rotello (on the effect of argument length on inductive reasoning), by Harris, Hsu and Madsen (on a Bayesian test of the ad Hominem fallacy), and by Thompson and Evans (on belief bias in informal reasoning tasks) focus on arguments as reasons. By contrast, the contributions by Van Eemeren, Garssen, and Meuffels (on the reasonableness of the disguised abusive ad hominem fallacy), by Hoeken, Timmers, and Schellens (on argument quality and convincing arguments), by Mercier and Strickland (on how arguments can be evaluated from audience reactions), and by Bonnefon (on generating consequential arguments) deal intrinsically with situations where there are multiple protagonists in a communicative exchange. By including these papers, by researchers from a range of theoretical backgrounds, this special issue underlines the breadth of argumentation research as well as stresses opportunities for mutual awareness and integration.

  • Hahn, U., & Hornikx, J. (2012). Reasoning and argumentation [A special issue of Thinking and Reasoning]. London: Psychology Press. [link]

Reasoning and argumentation: Towards an integrated psychology of argumentation

Although argumentation plays an essential role in our lives, there is no integrated area of research on the psychology of argumentation. Instead research on argumentation is conducted in a number of separate research communities that are spread across disciplines and have only limited interaction. With a view to bridging these different strands, we first distinguish between three meanings of the word “argument”: argument as a reason, argument as a structured sequence of reasons and claims, and argument as a social exchange. All three meanings are integral to a complete understanding of human reasoning and cognition. Cognitive psychological research on argumentation has focused mostly on the first and second of these meanings, so we present perspectives on argumentation from outside of cognitive psychology, which focus on the second and third. Specifically, we give an overview of the methods, goals, and disciplinary backgrounds of research on the production, the analysis, and the evaluation of arguments. Finally, in introducing the experimental studies included in this special issue, which were conducted by researchers from a range of theoretical backgrounds, we underline the breadth of argumentation research as well as stress opportunities for mutual awareness and integration.

  • Hornikx, J., & Hahn, U. (2012). Reasoning and argumentation: Towards an integrated psychology of argumentation. Thinking and Reasoning, 18 (3), 225-243. [pdf upon request; publisher]