De rol van begrijpelijke taal in een digitale context

Burgers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun eigen welvaren toebedeeld. Voor het nemen van die verantwoordelijkheid moeten ze over accurate, relevante en begrijpelijke informatie kunnen beschikken. Door digitalisering en de opkomst van het Internet zijn er grote veranderingen opgetreden in de omvang en de vorm van informatie. In dit onderzoek werden interviews gehouden met ruim 30 experts op het gebied van Leven Lang Leren, complexe financiële producten, bestuur en politiek, en gezondheid over hun visie op de ontwikkelingen in deze domeinen en de rol die begrijpelijke taal daarbij zal spelen. In alle domeinen wordt gesproken over een enorme toename van het informatie­aanbod wat enerzijds de kans op een bron met relevante informatie vergroot maar anderzijds de kans om die bron te vinden verkleint. Daarnaast blijkt een gebrek aan motivatie bij de burger om informatie aandachtig te verwerken minstens zo problematisch als de begrijpelijkheid van die informatie. Ook verwacht die burger een professionele presentatie waarbij tekst, beeld en geluid worden gecombineerd. Er blijkt echter nog maar weinig bekend over de optimale combinatie van tekst, beeld en geluid en de mate waarin die optimale combinatie afhangt van publiekskenmerken. De informanten vrezen enerzijds dat als gevolg van verschillen in digitale geletterdheid de kloof tussen arm en rijk, en tussen ziek en gezond alleen maar zal groeien. Anderzijds hopen ze dat die kloof wordt verkleind door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt om communicatie qua inhoud en qua vorm toe te snijden op de behoeften en vaardigheden van de doelgroep.

  • Hoeken, H., Geest, T. van der, Goot, M. van der, Hornikx, J., Jongenelen, M., & Kruikemeier, S. (2011). De rol van begrijpelijke taal in digitale context: Ontwikkelingen op de domeinen Leven Lang Leren, complexe financiële producten, bestuur en politiek, en gezondheid. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33 (3), 266-286. [pdf upon request]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.