Is het aanpassen van advertenties aan culturele waarden in West-Europa zinvol?

Een prominente lijn van onderzoek naar cultuur en reclame wordt gevormd door experimenten waarin advertenties met cultureel aangepaste waardeappels worden vergeleken met advertenties met cultureel onaangepaste waardeappels. Uit een eerdere meta-analyse van bestaande experimenten bleek dat aangepaste advertenties overtuigender zijn en meer gewaardeerd worden dan onaangepaste advertenties, maar dat dit effect niet optrad voor West-Europese proefpersonen (Hornikx & O’Keefe, 2009). Een oorzaak hiervoor ligt mogelijkerwijs in de gebruikte waardedimensies: in studies met Europese proefpersonen werden waardeappels nauwelijks aangepast aan individualisme – collectivisme, terwijl andere studies met deze waardedimensie juist aanpassingseffecten vonden. In een nieuwe serie experimenten werd daarom nagegaan of advertenties met een aangepast individualistisch waardeappel in West-Europese landen effectiever waren dan advertenties met een onaangepast collectivistisch waardeappel. Een meta-analyse van deze experimenten laat zien dat ook aanpassing aan individualisme – collectivisme geen voordeel oplevert in advertenties voor West-Europese proefpersonen.

  • Hornikx, J., Groot, E. de, Timmermans, E., Mariëns, J., & Verckens, J. P. (2010). Is het aanpassen van advertenties aan culturele waarden in West-Europa zinvol? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (2), 114-127. [pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.