Argumentatieanalyse

In dit hoofdstuk leer je wat argumentatieanalyse inhoudt en wat het doel ervan is: een methode waarmee je stap voor stap kunt bepalen of de argumentatie in een betoog aanvaardbaar is; wat de theoretische achtergronden zijn van de argumentatieanalyse: de klassieke disciplines logica, dialectica en retorica; hoe je de argumentatie in een betoog analyseert, waarbij je begint met het herkennen van standpunten en argumenten en vervolgens de argumentatiestructuur van de gehele tekst in kaart brengt; hoe je van elke individuele argumentatie in de tekst het type kunt identificeren; hoe je de aanvaardbaarheid, relevantie en toereikendheid van de individuele argumenten kunt vaststellen door de bij het argumentatietype behorende kritische vragen te stellen; hoe je de evaluatie van de afzonderlijke argumenten kunt gebruiken om te bepalen of je het hoofdstandpunt aanvaardt en welke zwakke plekken er in het betoog zitten.

Hornikx, J., & Wagemans, J. (2023). Argumentatieanalyse. In Karreman, J., & Enschot, R. van (Red.). Tekstanalyse: Methoden en toepassingen (pp. 151-214). Assen: Van Gorcum. [link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.