Publiceren via internet

Muziekfilosoof Marcel Cobussen promoveerde op 10 januari 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn dissertatie bestond niet uit een dik boek, maar uit een website www.cobussen.com, die naast teksten ook muziekfragmenten van componisten bevat. Omdat het per definitie moeilijk is om muziek in taal te vangen, is de keuze voor deze publicatievorm een begrijpelijke. Daarnaast kon het onderwerp van de dissertatie – deconstructie van muziek – niet beter worden weergegeven dan via een metrokaart op de website waarbij de hoofdstukken als stations fungeren. De lezer bepaalt zo zelf wat hij leest en in welke volgorde.

  • Hornikx, J. (2002). Publiceren via internet. In C. van den Brandt, & M. van Mulken (Eds.), Bedrijfscommunicatie II: een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 235-242). Nijmegen: Nijmegen University Press. [pdf]

Aufgabenorientierte und lebensstilspezifische Wertpräferenzen

Die Vielfalt von Appellformen gruppenspezifischer und nationalkultureller Wert­­perspektiven in Werbeauftritten ist bisher in der Erforschung ihres Ein­satzes kaum bis in alle Einzelheiten erfasst worden (vgl. Crijns 2001b). Unter anderem fehlt es an Darstellungen, in denen die angewandten, wert­theo­retischen Konzepte (Rokeach, Schwartz und Hofstede) miteinander verglichen werden. Die vorliegende Studie nimmt einen solchen Überblick mit dem Ziel der Anwendung von Wertappellkategorien auf Schlagzeilen in IT-Stellenan­zeigen in Angriff.

  • Crijns, R., & Hornikx, J. (2002). Aufgabenorientierte und lebensstilspezifische Wertpräferenzen in Schlagzeilen niederländischer und deutscher IT-Stellenanzeigen. In Ch. M. Schmidt (Ed.), Wirtschaftsalltag und Interkulturalität: Fachkommunikation als interdisziplinäre Herausforderung (pp. 119-146). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. [pdf]

Vertrouwen in nieuwe producten

Ondanks een toenemende belangstelling voor vertrouwen in een bedrijfskundige context, is er weinig onderzoek naar vertrouwen bij reclame gedaan. Vertrouwen wekken speelt in reclame de grootste rol bij nieuwe producten van nieuwe merken. Een experiment toont aan dat vertrouwen in een nieuw product van een nieuw merk vooral is gerelateerd aan vertrouwen in het merk en de koopintentie alleen aan het vertrouwen in het product. Nadruk op product of merk in reclame beïnvloedt noch het vertrouwen noch de koopintentie.

  • Hornikx, J. (2002). Vertrouwen in nieuwe producten van nieuwe merken in reclame. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 30 (3), 249-261. [pdf]