Argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Hornikx, J., & Jansen, H. (2014). Argumentatieschema’s [themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing]. Amsterdam: Amsterdam University [link].

Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Jansen, H., & Hornikx, J. (2014). Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36 (1), 1-9 [link].

Van traditionele radioreclame naar crosschannel reclame

uluistertnaarradioVoor traditionele media zoals radio zorgt de toegenomen cross-platform mediabeleving tegelijk voor een bedreiging als een opportuniteit voor het verdienmodel. De toename aan meer visuele en interactieve kanalen via het internet houdt in dat een kleiner stuk van de reclamekoek van mediaplanners naar radioreclame zou gaan. Anderzijds biedt een cross-platform strategie ook opportuniteiten. Cross-mediale advertentiecampagnes bereiken de consument namelijk op een meervoudige manier en zouden zo tot sterkere effecten kunnen leiden. Voorveld (2011) bestudeerde als eerste de effectiviteit van simultane cross-mediale reclame: reclame die tegelijk via (internet)radio en internettekst de consument bereikt. Zij toonde aan dat deze aanpak tot betere herinnering, attitudes en aankoopintenties leidde dan advertenties via een enkel medium. In dit hoofdstuk bespreken we de relevante literatuur over cross-mediale reclame en vullen we die aan met een studie die het onderzoek van Voorveld (2011) conceptueel repliceert en nuanceert. In een online setting zagen deelnemers een nieuwspagina en luisterden ze tegelijk naar een radiofragment. De advertenties in beide kanalen werden gemanipuleerd zodat iedereen de doeladvertentie voor Ford of op twee internetpagina’s zag of eenmaal zag en tegelijkertijd een radiocommercial over Ford hoorde. In tegenstelling tot vergelijkbaar onderzoek (Smits & Hornikx, 2013) resulteerden advertenties die crossmediaal werden aangeboden niet in betere reclame-effecten dan advertenties die tweemaal op internet aangeboden werden. Bovendien bleek dit verschil niet afhankelijk van hoe skeptisch men staat ten opzichte van dit type marketingtechniek stond.

  • Hornikx, J., & Smits, T. (2014). Van traditionele radioreclame naar cross-channel multitasking reclame: wat is de meerwaarde? In d’Haenens, L., & Ichau, E. (Ed.), U luistert naar radio: Gebruik, functies en productie (pp. 133-147). Gent: Academia.

Review of “The Sage handbook of persuasion: Developments in theory and practice (2nd edition)”

About ten years after The persuasion handbook: Developments in theory and practice (Dillard & Pfau, 2002), James Dillard and Lijiang Shen publish an updated, new version. In their SAGE Handbook of persuasion, they host a collection of 23 chapters that deal with fundamental issues in persuasion, that present a panorama of important theories and perspectives, and that demonstrate the importance of persuasion in diverse contexts and settings. […] Finally, how does this book relate to other books? For practical advice on how to design messages, Persuasive messages: The process of influence by William Benoit and Pamela Benoit (reviewed in this journal: Hornikx, 2008), nicely complements this handbook. For precise avenues that future research should focus on, Persuasion by Daniel O’Keefe (also reviewed in this journal: Hornikx, 2003) is excellent reading, but it does not outline the important contexts and settings in which persuasion plays a role, such as politics, health, and technology. In the broad spectrum of persuasion books on offer, this SAGE Handbook of persuasion is among the most prominent ones: written by some of the best scholars in the field, it covers a wide range of topics in a concise manner.

  • Hornikx, J. (2013). Review of “The Sage handbook of persuasion: Developments in theory and practice (2nd edition)” by James Dillard and Lijiang Shen. Information Design Journal, 20 (2), 187-189. [link]

English loanwords and their counterparts in Dutch job advertisements

BossenbroekA question which has not yet been addressed in loanword studies is to what extent people perceive loanwords as having different meanings than their native-language equivalents, and on what factors this may depend. Two factors determining association overlap between equivalent L1 and L2 words are their concreteness and cognateness. The aim of the current study was to determine experimentally to what extent English loanwords from Dutch job ads evoke the same associations as their Dutch equivalents, and to what extent this association overlap is predicted by the degree of concreteness and cognateness of these words. In an experiment, 60 Dutch participants wrote down associations with 30 English loanwords selected from corpora of Dutch job ads and with their Dutch counterparts, in two sessions separated by a six-week interval. As a baseline, they also wrote down three associations with English/Dutch word pairs which Van Hell and De Groot (1998) had found evoked a relatively small and a relatively large proportion of overlapping associations, respectively. The degree of concreteness and cognateness of these words was determined in separate norming studies involving 129 Dutch participants. It can be concluded that – in line with the Conceptual Feature Model – Dutch people have different associations with English loanwords from Dutch job ads than with their Dutch equivalents, and therefore link them to different conceptual features. The results showed that the mean overlap in associations between the English loanwords from Dutch job ads and their Dutch equivalents was 21.6%. This was significantly less than the percentage for the word pairs for which large overlap had been expected (30.6%), and similar to the percentage for the word pairs for which little overlap had been expected (21.4%). Regression analyses revealed that the degree of association overlap was significantly predicted by cognateness but not by concreteness.

  • Meurs, F. van, Hornikx, J., & Bossenbroek. G. (2014). English loanwords and their counterparts in Dutch job advertisements: An experimental study in association overlap. In Zenner, E. & Kristiansen, G. (Red.), New perspectives on lexical borrowing: Onomasiological, methodological and phraseological innovations (pp. 171-190). Berlin: Mouton de Gruyter (pdf online).

Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep

tvtOm mensen mee te krijgen met een standpunt zijn overtuigende argumenten belangrijk. Sociaal-psychologische onderzoeken laten zien dat sommige argumenten overtuigender zijn dan andere, maar is het onduidelijk welke kenmerken van argumenten dat verschil verklaren. In de zoektocht naar een theorie over argumentkwaliteit bekijkt deze bijdrage eerst enkele perspectieven op argumentkwaliteit. Studies uit de cognitieve psychologie hebben zich wel verdiept in kenmerken die de kwaliteit van argumenten bepalen, maar dit perspectief stuit op bezwaren. Argumentatieschema’s met kritische vragen hebben het meest bevredigende perspectief geboden voor kenmerken van argumentkwaliteit. Toch heeft ook dit perspectief enkele nadelen. Zo is het onduidelijk wat de normatieve basis is om argumentkwaliteit te laten afhangen van de kritische vragen. Vervolgens wordt betoogd dat een Bayesiaans perspectief een waardevol vertrekpunt kan zijn voor het ontwikkelen van een theorie over argumentkwaliteit. Een Bayesiaans perspectief op het ad populum-argument laat de potentie van deze aanpak zien: nieuwe kritische vragen, die onderling samenhangen, blijken relevant voor de kwaliteit van een ad populum-argument. Samen met bestaande inzichten over argumentatieschema’s kan dit perspectief helpen om een theorie over argumentkwaliteit te ontwikkelen.

  • Hornikx, J. (2013). Een Bayesiaans perspectief op argumentkwaliteit: het ad populum-argument onder de loep. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (2), 128-143. [link]

Begrijpelijkheid van informatie over complexe producten en diensten

Photo 03-10-13 10 00 53Door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is de behoefte aan begrijpelijke taal belangrijk voor consumenten, aanbieders en toezichthouders op het terrein van complexe, financiële producten en diensten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de gevolgen van de digitalisering voor de hoeveelheid en de aard van productinformatie en voor het zoek- en selectiegedrag van consumenten. Daartoe zijn interviews gehouden met aanbieders van complexe producten en diensten en met toezichthouders op de financiële, de consumenten- en de reclamemarkt. Uit de interviews komt naar voren dat informatie in grote hoeveelheden aanwezig is, multimodaal wordt aangeboden en dat de consument veel keuzevrijheid heeft. Aanbieders hebben de neiging om digitale teksten simpeler en korter te maken. Tot slot blijkt vindbaarheid van informatie een punt van zorg en concluderen de informanten dat iedere consument van digitalisering profiteert, maar dat de nadelen vooral de reeds kwetsbare doelgroepen treffen.

  • Hornikx, J. (2013). Begrijpelijkheid van informatie over complexe producten en diensten: welke gevolgen heeft de digitalisering? In R. Boogaart, & H. Jansen (red.), Studies in Taalbeheersing, volume 4 (pp. 135-143). Assen: Van Gorcum. [pdf] 

Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence

JOCC coverFor a long time, research in communication and argumentation has investigated which kinds of evidence are most effective in changing people’s beliefs in descriptive claims. For each type of evidence, such as statistical or expert evidence, high-quality and low-quality variants exist, depending on the extent to which evidence respects norms for strong argumentation. Studies have shown that participants are sensitive to such quality variations in some, but not in all, cultures. This paper expands such work by comparing the persuasiveness of high- and low-quality statistical and expert evidence for participants from two geographically close cultures, the Dutch and the German. Study 1, in which participants (N = 150) judge a number of claims with evidence, underscores earlier findings that high-quality is more persuasive than low-quality evidence for the Dutch, and – surprisingly – also shows that this is less the case for the Germans, in particular for statistical evidence. Study 2 with German participants (N = 64) shows again they are not sensitive to the quality of statistical evidence, and rules out that this finding can be attributed to their understanding of the rules of generalization. Together, findings in this paper underline the need to empirically investigate what norms people from different cultures have for high-quality evidence, and to what extent these norms matter for persuasive success.

  • Hornikx, J., & Haar, M. ter (2013). Evidence quality and persuasiveness: Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence. Journal of Cognition and Culture, 13 (5), 483-501. [linkpdf upon request]

Writing assessment in higher education

dujal_pbThe present issue is a thematic issue on academic writing. It features nine papers that originate from an international symposium held at VU University Amsterdam in October 2011. At the symposium, which was organized by Rebecca Present-Thomas, Bert Weltens and John H.A.L. de Jong, papers and posters were presented that addressed different aspects of teaching and testing academic writing, with a special emphasis on the role of the Common European Framework of Reference, commonly known as CEF. Some of the papers represented here discuss attempts at relating local or national testing procedures to the CEF (Haapanen et al., Haines et al., Heaney et al.); others address the validity of writing tasks in a standardized writing test (Zheng & Mohammadi) and different methods for the classification of (higher) CEF levels (Present-Thomas et al.). Two papers present interesting attempts at identifying linguistic trends in higher-level learner English (De Haan & van der Haagen, Verheijen et al.). The last paper in the collection (Callies & Zaytseva) introduces a new corpus of academic learner writing and its potential use in assessing advanced writing proficiency.

  • Weltens, B., Hornikx, J., Lowie, W., Poelmans, P., & Present-Thomas, R. L. (2013). Writing assessment in higher education [A special issue of Dutch Journal of Applied Linguistics]. Amsterdam: Benjamins. [link]

De effecten van other-benefit appeals, self-benefit appeals en exemplars bij het werven van vrijwilligers

tvtIn onderzoek naar de effectiviteit van wervingsbrieven is het inspelen op de belangen voor een ander (other-benefit appeal) regelmatig vergeleken met het inspelen op de belangen voor de lezer zelf (self-benefit appeal). Omdat bij deze vergelijkingen de belangen inhoudelijk van elkaar verschilden, zijn in het huidige onderzoek de voordelen van gepropageerd gedrag in alle condities gelijkgehouden. Hiertoe werden exemplars ingezet. Wervingsbrieven met een exemplar werden tevens vergeleken met wervingsbrieven zonder exemplar om de effecten van exemplars na te gaan. Een experiment werd uitgevoerd met een 2 (type appeal) x 2 (met exemplar/zonder exemplar) tussen-proefpersoonontwerp (N = 120). De other-benefit appeal bleek overtuigender te zijn dan de self-benefit appeal. Brieven met een exemplar waren weliswaar niet overtuigender dan brieven zonder exemplar, maar werden wel beter gewaardeerd. Dit effect werd volledig gemedieerd door de levendigheid en de begrijpelijkheid van de brief.

  • Krieken, K. van, & Hornikx, J. (2013). De effecten van self-benefit appeals, other-benefit appeals en exemplars bij het werven van vrijwilligers voor charitatieve organisaties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35 (1), 82-99. [link]