Appreciation and the comprehension of French in advertisements

The frequent use of the English language in advertisements all over the world has been explained in a number of ways. These reasons are discussed in Section 1.1. Subsequently, we discuss the reasons for using foreign languages other than English (1.2). As we will see, one of the reasons is the symbolic meaning of foreign languages. In Section 1.3, we propose a model of how the process of symbolic meaning association could work. The first part of this paper will end with a discussion about this symbolic meaning (1.4). In fact, some researchers have claimed that the literal meaning of words or sentences in a foreign language is not important (e.g., Kelly-Holmes 2000), whereas others have shown that this literal meaning seems to matter (e.g., Cheshire/Moser 1994). In the second part of the article, we present an empirical study that was set up to examine whether the appreciation of the use of a foreign language is affected by its comprehension.

  • Hornikx, J., & Starren, M. (2006). The relationship between the appreciation and the comprehension of French in Dutch advertisements. In R. Crijns, & C. Burgers (Eds.),Werbestrategien in Theorie und Praxis: Sprachliche Aspekte von deutschen und niederländischen Unternehmensdarstellungen und Werbekampagnen (pp. 129-145). Tostedt: Attikon Verlag. [pdf]

Review of “Advertising as multilingual communication”

‘Rouges à lèvres’ in a German advertisement for lipsticks, Italian accents in a voice-over in a Dutch television commercial, English links on a Japanese website. With the increase in the number of multilingual advertisements and studies relating to their use and effects, the need for an insightful account of this domain has also increased. Advertising as multilingual communication has been anticipated by researchers in the field, and will certainly not disappoint them. Helen Kelly-Holmes’ book explains in a very well-written way how advertising discourse uses foreign languages – on the one end of a continuum – as a means of communication with speakers of a minority language in a country or – on the other end – as a linguistic symbol that creates positive associations in the minds of the receivers of the advertisement. Advertising as multilingual communication is well structured around a few domains in which multilingual advertising occurs, and benefits from a rich collection of examples that the author has gathered from a variety of media and sources over a number of years.

  • Hornikx, J. (2006). Review of “Advertising as multilingual communication” by Helen Kelly-Holmes. Communications, The European Journal of Communication Research, 31 (2), 247-249. [pdf]

Welke associaties roepen vreemde talen in reclame op?

Diverse onderzoeken hebben laten zien dat vreemde talen veel gebruikt worden in reclame in verschillende delen van de wereld, van de Verenigde Staten (Petrof, 1990), Europa (Piller, 2003), Zuid-Amerika (Ovesdotter Alm, 2003) tot Azië (Haarmann, 1989). Een vreemde taal wordt daarbij gedefinieerd als een taal die niet de officiële taal van een land is, zoals Engels of Frans in Nederland. Engels blijkt de meest gebruikte vreemde taal in reclame over de gehele wereld te zijn (Bhatia, 1992; Piller, 2003). Cheshire en Moser (1994) hebben bijvoorbeeld berekend dat 31% van de gedrukte advertenties in Zwitserland Engels bevat. Niet alleen Engels wordt gebruikt, maar ook andere talen, zij het in mindere mate. Uit de studie van Piller (2000) naar vreemde talen in Duitse televisiereclame bleek dat in 70% van de commercials naast Duits een andere taal voorkwam. Van die commercials bevatte 70% Engels en Duits, terwijl slechts 8% Frans en Duits bevatte en 6% Italiaans en Duits. In de volgende paragraaf bespreken we redenen voor het gebruik van vreemde talen in reclame. Een van de redenen is dat vreemde talen bepaalde associaties oproepen, namelijk symbolische betekenissen. In het empirische gedeelte van deze studie gaan we na welke associaties advertenties met verschillende vreemde talen precies oproepen bij Nederlandse respondenten.

  • Hornikx, J., Meurs, F. van, & Starren, M. (2005). Welke associaties roepen vreemde talen in reclame op? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 74 (2), 71-80. [pdf]

Associaties met Duits, Frans en Spaans in reclame

Vreemde talen zoals Duits, Frans en Spaans komen af en toe voor in Nederlandse reclame. Het gebruik hiervan zou gunstige effecten moeten sorteren, omdat deze talen allerlei positieve associaties oproepen met het buitenland in kwestie. Wat roepen deze talen precies op? En is het zo dat deze associaties inderdaad positief zijn?

  • Hornikx, J., Meurs, F. van, & Starren, M. (2005). Degelijk, chic, mooi: associaties met Duits, Frans en Spaans in reclame. Tekstblad, 11 (4), 23-26. [pdf]

Frans in Nederlandse advertenties

Het gebruik van vreemde talen in Nederlandse overtuigende teksten is gemeengoed geworden. Gerritsen (1996) analyseerde bijvoorbeeld het gebruik van Engels in Nederlandse reclameadvertenties. Van de 648 advertenties waren er 137 gedeeltelijk en 25 zelfs volledig in het Engels. Deze situatie is niet alleen kenmerkend voor Nederland. Zo blijkt 70% van de televisiecommercials in Duitsland een andere taal te bevatten dan het Duits (Piller, 2001). Voor het overgrote deel gaat het dan om de Engelse taal. Naast het veelvuldige Engels – denk aan ‘The future’s bright, the future’s Orange’, ‘Fresh thinking, better cars’ of ‘Mentos the freshmaker’ – komen er ook andere talen voor, zij het in mindere mate. Je moet dan ook goed opletten, wil je Duits (‘Vorsprung durch Technik’), Spaans (‘Auto emoción’), Italiaans (‘Alfa 147 edizione esclusiva’) of Frans (‘Je t’aime’) voorbij zien komen in Nederlandse reclameadvertenties. In dit artikel wordt eerst ingegaan op de vraag wat de waarde is van het gebruik van een vreemde taal in reclame. In het tweede gedeelte wordt verslag gedaan van een experiment naar het begrip en de waardering van Franse slagzinnen in Nederlandse autoadvertenties.

  • Hornikx, J., Starren, M., & Heur, B. van (2004). Frans in Nederlandse advertenties: drager van symbolische en letterlijke betekenis. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 71 (1), 61-68. [pdf]

Franse slagzinnen in Nederlandse reclame

In Nederlandse reclames wordt maar weinig Frans gebruikt, terwijl je struikelt over het Engels. Waar zou dat aan liggen? Aan het Frans? Of aan ons Frans?

  • Hornikx, J., Starren, M., & Heur, B. van (2004). “Beaucoup de plaisir”, Franse slagzinnen in Nederlandse reclame. Onze Taal, 73 (7/8), 202-203. [pdf]