“Het leven is leuker zonder stemrecht”

Bijna alle campagnes voor de afgelopen Europese verkiezingen probeerden met behulp van retorische middelen kiezers naar de stembus te lokken. Een voorbeeld is de SP met de slagzin ‘Stuur een waakhond naar Brussel’. Ook ironie, een andere stijlfiguur, is gebruikt in de race om de kiezer. Het betreft hier echter een met beleid te gebruiken stijlfiguur: er zijn namelijk enige risico’s aan verbonden. Meest ironisch was de campagne ‘Verstand op nul’, die ons aanspoorde een stemontheffingsverklaring in te vullen. Creatief bijzonder geslaagd, maar de vraag is of dit een effectieve strategie is geweest. Het lijkt er namelijk op dat veel mensen de ironie van de boodschap niet doorhadden.

  • Hornikx, J., & Mulken, M. van (2004). “Het leven is leuker zonder stemrecht”, Ironie in verkiezingscampagnes. Tekstblad, 10 (3), 12-17. [pdf]

Persuasieve technieken en vuistregels

Mensen kunnen persuasieve boodschappen, zoals fondswervingbrieven en tijdschriftadvertenties, op verschillende manieren verwerken. Ze kunnen de gegeven argumenten kritisch beoordelen, snelle beslissingsregels gebruiken of hun standpunt laten afhangen van het verwerkingsplezier dat de boodschap oproept.

  • Enschot, R., van, Hornikx, J., & Mieroop, D. van de (2004). Persuasieve technieken en vuistregels. Tekstblad, 10 (2), 62-65. [pdf]

Intercultureel management: waarom willen we er niet aan?

Diversiteit, culturele diversiteit en intercultureel management zijn termen die de laatste tijd vaak te horen zijn geweest. In wetenschappelijke managementliteratuur wordt alom aangenomen dat culturele diversiteit in organisaties voordelen met zich mee kan brengen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de creativiteit. In de dagelijkse praktijk blijkt dat bedrijven echter nauwelijks bewust omgaan met culturele diversiteit. Ieder bedrijf staat voor dynamiek, flexibiliteit en innovatie, maar als het om diversiteit in het werknemersbestand gaat, gebeurt er beleidsmatig erg weinig. Hoe komt dat toch? Wij denken dat dit vooral te maken heeft met de kosten-batenanalyse die bedrijven moeten maken. Daarbij is het aan de ene kant onduidelijk tot welke voordelen het hebben van (cultureel) diverse werknemers precies kan leiden. Aan de andere kant is onbekend of de eventuele voordelen zullen opwegen tegen de kosten die gemaakt worden, zoals het geven van taalcursussen. Daarnaast speelt ook het Nederlandse streven naar gelijkheid een rol. Door een homogene samenleving als een goede samenleving te beschouwen, wordt multiculturaliteit automatisch als probleem benaderd.

  • Hornikx, J., & Joskin, F. (2002). Intercultureel management: waarom willen we er niet aan? M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 56 (4), 61-68. [pdf]