Een kritische analyse van de manipulatie van argumentkwaliteit in reclameonderzoek

demachtvantaalOver het algemeen raken mensen meer overtuigd door sterke dan door zwakke argumenten. In de empirische literatuur bestaan er echter inconsistente bevindingen voor het effect van argumentkwaliteit. In dit paper wordt onderzocht of de manipulatie van argumentkwaliteit een verklaring kan bieden voor deze tegenstrijdige bevindingen. Een analyse van dergelijke manipulaties in 32 uitgevoerde empirische onderzoeken leidt tot twee belangrijke inzichten. Ten eerste manipuleren onderzoekers voornamelijk pragmatische argumentatie, waarbij het standpunt over de wenselijkheid van de aanschaf van een product wordt ondersteund door te verwijzen naar de wenselijke gevolgen van het gebruik van dat product. Ten tweede blijkt de wijze van manipulatie sterk uiteen te lopen: bij de zwakke argumenten wordt soms naar minder wenselijke gevolgen verwezen, in andere gevallen naar neutrale gevolgen (waardoor er eigenlijk geen sprake is van een argument), en soms zelfs naar onwenselijke gevolgen (waardoor er geen sprake is van een zwak pro-argument maar van een tegenargument). Deze verschillende manieren waarop argumentkwaliteit in de 32 onderzochte studies gemanipuleerd werd, zouden een verklaring kunnen bieden voor de soms tegenstrijdige bevindingen in onderzoek naar argumentkwaliteit.

  • Weerman, A., Hoeken, H., & Hornikx, J. (2016). Een kritische analyse van de manipulatie van argumentkwaliteit in reclameonderzoek. In D. Van de Mieroop, L. Buysse, R. Coesemans, & P. Gillaerts (Red.),  De macht van de taal: Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen (pp. 309-321). Leuven: Acco. [link]

The potential effect of cultural priming on the effectiveness of cultural value adaptation

JCMS_coverIn international advertising, there has been a long-standing debate about standardization versus adaptation. A prominent empirical line of research addressing this issue has revealed that adapting advertisements to important cultural values is beneficial for persuasion and ad liking. Strikingly, this effect is absent for Western Europeans. The present study examines if Western Europeans are sensitive to cultural value adaptation in advertising if individualism-collectivism is primed prior to exposure to the ad. An experiment was conducted in which an ad with an individualist or a collectivist value appeal was presented after exposure to irrelevant primes or to primes consisting of images expressing individualism-collectivism. Results were in line with existing studies: no effect of adaptation was found, even after cultural priming. The results were interpreted through the cultural perspective of dynamic constructivism, according to which the European context may explain why Europeans are as positive about incongruent value appeals as congruent appeals. The experiment adds to the body of research indicating that value adaptation in advertising is not beneficial for marketers in the Western European region.

  • Hornikx, J., & Nijhuis, J. (2016). The potential effect of cultural priming on the effectiveness of cultural value adaptation in advertising. Journal of Cultural Marketing Strategy, 1 (2), 180-188. [link]

Consumer tweets about brands: A content analysis of sentiment tweets about goods and services

JCCSocial media allow consumers to easily share positive or negative information about a brand with other consumers, for instance through Twitter. Such Twitter use is a source of information that may affect the brand reputation. Therefore, it is important to gain more understanding of how Twitter is employed to evaluate brands and to communicate these evaluations with others. Previous research on Twitter use has shown that tweets about brands are more likely to be positive than negative. The present study integrates an agenda-setting perspective with studies on word-of-mouth and services marketing, which have suggested that this finding may be different for services than for goods. A quantitative content analysis of 1920 Dutch tweets for 24 different brands was performed. The analysis showed that services receive significantly more negative sentiment tweets than products. Implications of these results for monitoring consumers are discussed.

  • Hornikx, J. & Hendriks, B. (2015). Consumer tweets about brands: A content analysis of sentiment tweets about goods and services. Journal of Creative Communications, 10 (2), 176-185. [link]

Webcare op Twitter door Nederlandse bedrijven

tekstblad2015Via webcare op Twitter of Facebook reageren organisaties op opmerkingen en klachten van consumenten. Het aantal berichten van consumenten is erg talrijk en de reacties zijn noodgedwongen kort. Hoe richten organisaties hun webcare in? En op welke manier kan er met een menselijke stem worden gecommuniceerd? We zochten het uit bij vijf Nederlandse bedrijven.

  • Hornikx, J., Akpinar, M. Boerhof, R., Bun, M. van, Dunnewind, M., Haukes, R., & Pham, D. (2015). Menselijk communiceren in 140 tekens: Webcare op Twitter door Nederlandse bedrijven. Tekstblad, 21 (4), 28-31. [pdf].

The curiosity-evoking capacity of foreign languages in advertising

dujal_pbIn commercial messages, such as advertisements, foreign languages are sometimes displayed. Regardless of whether readers understand the foreign language utterance, researchers have claimed that such foreign language display evokes curiosity to read the ad, and improves ad and product evaluation. Whereas empirical research has established the impact of foreign language display on evaluation, no studies have been conducted on its curiosity-evoking capacity. In this research note, the importance of this capacity is highlighted, and a first study is presented that tested this capacity. The results did not find support for the curiosity-evoking capacity of foreign language display.

  • Hornikx, J., & Mulder, E. (2015). The curiosity-evoking capacity of foreign languages in advertising. Dutch Journal of Applied Linguistics, 4 (1), 59-66. [link]

Non-nativeness in communication: Use and effects of foreign languages in advertising

dujal_pbOne of the linguistic consequences of globalization is the increase in the number of people communicating with each other in a language that is not their own. Studies have started to examine how non-nativeness affects people in their production and evaluation of discourse. This special interest section brings together a collection of empirical papers in a particular domain of non-nativeness in communication, that is, the use and effects of foreign languages in job and product advertisements. These papers investigate how the use of foreign languages is appreciated by non-native users, what determines the occurrence of foreign languages, how recall of foreign languages compares to the recall of L1 advertising, and whether foreign languages attract the readers’ curiosity. Together, these papers demonstrate the growing academic interest in non-nativeness in communication.

  • Hornikx, J. (2015). Non-nativeness in communication: Use and effects of foreign languages in advertising. Dutch Journal of Applied Linguistics, 4 (1), 1-5. [link]

Foreign language display in advertising from a psycholinguistic and sociolinguistic perspective

9781466682627When targeting consumers on a global scale, companies make strategic use of languages in their advertising campaigns. This chapter presents an overview of theories and research regarding the effectiveness of the use of foreign languages (foreign language display, FLD) in advertising. The aim is to bring together theories and empirical studies from various domains, and to show principled explanations for the effectiveness of FLD from two perspectives. The first, psycholinguistic perspective examines the way in which foreign languages in advertising are mentally processed; the second, sociolinguistic perspective links the foreign language use to characteristics of the country where the foreign language is typically spoken. This chapter presents empirical evidence for the benefits and drawbacks of FLD, and identifies areas for further research.

  • Hornikx, J., & Meurs, F. van (2015). Foreign language display in advertising from a psycholinguistic and sociolinguistic perspective: A review and research agenda. In J. M. Alcántara-Pilar, S. del Barrio-García, E. Crespo-Almedros, & L. Porcu (Eds.), Analyzing the cultural diversity of consumers in the global marketplace (pp. 299-319). Hershey: IGI Global. [link]

Het effect van evidentiekwaliteit op de beoordeling van standpunten: de rol van toegevoegde tekst

TvT coverClaims supported by high-quality evidence have been found to be more persuasive than claims supported by low-quality evidence. However, Hoeken and Hustinx (2007) showed that this effect was only observed in short texts (a claim with evidence), but not in longer texts (where information unrelated to the evidence was added at the end of the text). The current experiment was conducted to examine whether this effect of text length could be explained by distraction (the additional text at the end distracts the reader) or by dilution (the additional text makes the fragment less diagnostic for claim evaluation). Participants (N = 629) read two texts with high/low-quality evidence. The text was presented in three versions: short, long with additional information at the end, or – new in comparison to Hoeken and Hustinx (2007) – long with additional information at the start. The data found support for the distraction explanation: an effect of evidence quality on persuasiveness was observed in the short text, and in the longer text with additional information at the start, but not in the longer text with additional information at the end.

  • Hornikx, J. (2014). Het effect van evidentiekwaliteit op de beoordeling van standpunten: de rol van toegevoegde tekst. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36 (1), 107-125 [link].

Argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Hornikx, J., & Jansen, H. (2014). Argumentatieschema’s [themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing]. Amsterdam: Amsterdam University [link].

Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s

TvT coverThe concept of argumentation schemes plays an important role in identifying real-life argumentation, and in assessing the quality of this argumentation by virtue of critical questions. Argumentation schemes have played a central role within argumentation theory since the second half of the last century. This special issue addresses two general topics related to argumentation schemes. In the first place, some papers tackle the question how argumentation schemes should be classified into a framework, and how they work together in argumentative discourse. In the second place, other papers address the question how language users employ criteria to evaluate argumentation.

  • Jansen, H., & Hornikx, J. (2014). Hedendaags theoretisch en empirisch onderzoek naar argumentatieschema’s. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36 (1), 1-9 [link].