“Het leven is leuker zonder stemrecht”

Bijna alle campagnes voor de afgelopen Europese verkiezingen probeerden met behulp van retorische middelen kiezers naar de stembus te lokken. Een voorbeeld is de SP met de slagzin ‘Stuur een waakhond naar Brussel’. Ook ironie, een andere stijlfiguur, is gebruikt in de race om de kiezer. Het betreft hier echter een met beleid te gebruiken stijlfiguur: er zijn namelijk enige risico’s aan verbonden. Meest ironisch was de campagne ‘Verstand op nul’, die ons aanspoorde een stemontheffingsverklaring in te vullen. Creatief bijzonder geslaagd, maar de vraag is of dit een effectieve strategie is geweest. Het lijkt er namelijk op dat veel mensen de ironie van de boodschap niet doorhadden.

  • Hornikx, J., & Mulken, M. van (2004). “Het leven is leuker zonder stemrecht”, Ironie in verkiezingscampagnes. Tekstblad, 10 (3), 12-17. [pdf]

Relative occurrence of evidence types

Persuasive texts, such as public information brochures or advertisements, aim to convince their readers to behave in a certain manner, such as to stop smoking or to buy a new car. If argumentation is used to achieve this aim, these texts are generally characterised by pragmatic argumentation, a form of argumentation by which an action is recommended on the basis of its favourable consequences. In order to enhance the persuasive effectiveness of these texts, writers may choose to support their claims with different types of evidence, namely statistical, anecdotal, causal, or expert evidence.

  • Hornikx, J. (2004). Relative occurrence of evidence types in Dutch and French persuasive communication. In Ch. M. Schmidt, D. Neuendorff, & M. Nielsen (Eds.),Marktkommunikation in Theorie und Praxis: inter- und intrakulturelle Dimensionen in der heutigen Wirtschaft (pp. 291-307). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. [pdf]

Publicités en France et aux Pays-Bas

The globalisation of economy forces multinational companies to standardise their advertisement campaigns to reduce costs. Some studies showed that the effectiveness of identical advertisements varies from country to country. The present experimental study investigates whether the appeal to values which are dominant in France and in the Netherlands in an advertisement enhances its force of persuasion towards the respective national audiences. Two versions of a message advertising a watch were created: one appeals to a low uncertainty avoidance culture and the other to a high uncertainty avoidance culture (Hofstede 1991). The respondents indicated their attitudes towards the watch and the advertisement, their purchase intention, as well as the importance that they attribute to certain values and their perception of the advertisement message. The rejection of the hypothesis can be explained either by the remarkable scores of the respondents on the lists of values, or by the perception of the advertisement message by the French respondents.

  • Hornikx, J., & Starren, M. (2004). Publicités en France et aux Pays-Bas: peut-on standardiser ou faut-il adapter? Studies in Communication Sciences, 4 (1), 219-233. [pdf]

Persuasieve technieken en vuistregels

Mensen kunnen persuasieve boodschappen, zoals fondswervingbrieven en tijdschriftadvertenties, op verschillende manieren verwerken. Ze kunnen de gegeven argumenten kritisch beoordelen, snelle beslissingsregels gebruiken of hun standpunt laten afhangen van het verwerkingsplezier dat de boodschap oproept.

  • Enschot, R., van, Hornikx, J., & Mieroop, D. van de (2004). Persuasieve technieken en vuistregels. Tekstblad, 10 (2), 62-65. [pdf]

De relatieve frequentie van verschillende evidentietypen

Overtuigende teksten, waarin lezers worden aangespoord een bepaalde handeling te verrichten, winnen in overtuigingskracht wanneer evidentie wordt gebruikt om het waarschijnlijk te maken dat de handeling tot voordelen leidt. Een corpus van Nederlandse (n = 22) en Franse persuasieve voorlichtingsbrochures (n = 22) is geanalyseerd op de frequentie van het gebruik van vier typen evidentie: statistische, anekdotische, causale en expertevidentie. De resultaten laten zien dat cultuur van invloed is op de relatieve frequentie van de typen evidentie. Meer specifiek wordt de hypothese dat expertevidentie vaker zou vóórkomen in het Franse corpus bevestigd. Dit suggereert dat tekstschrijvers uit verschillende culturen wellicht andere ideeën hebben over welke typen evidentie het meest overtuigend zijn.

  • Hornikx, J. (2003). De relatieve frequentie van verschillende evidentietypen in Nederlandse en Franse persuasieve voorlichtingsbrochures. In: L. van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. de Ridder (Eds.), Studies in Taalbeheersing, volume 1 (pp. 206-217). Assen: Van Gorcum. [pdf]

Review of “Persuasion: theory & research”

In this second edition of Persuasion: theory & research, Daniel O’Keefe gives a state-of-the-art overview of theories and research in the field of persuasion. The author has succeeded in providing an introductory text for (under)graduate students that discusses classic and more current theoretical perspectives that have been or will be prominent for the study of persuasive effects (chapters 2-6).

  • Hornikx, J. (2003). Review of “Persuasion: theory & research (2nd edition)” by Daniel O’Keefe. Document Design, 4 (3), 284-287. [pdf]

Cultural influence on the relative occurrence of evidence types

Persuasive texts, such as advertisements or public information brochures, are written to convince the readers to behave in a certain manner, like buying a DVD-player or stop smoking. These texts are generally characterised by pragmatic argumentation, by which an action is recommended on the basis of its favourable consequences. In order to enhance the persuasive power of these texts, writers can support their claims with different types of evidence, like statistical information or anecdotes. The text writers’ preference for certain types of evidence might be influenced by their cultural background. A cross-cultural corpus study consisting of Dutch and French persuasive brochures will be presented. We will first outline our theoretical framework by discussing the role of pragmatic argumentation (section two) and evidence types (section three) in persuasive communication.

  • Hornikx, J., Starren, M., & Hoeken, H. (2003). Cultural influence on the relative occurrence of evidence types. In F. H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, & A. F. Snoeck Henkemans (Eds.), Proceedings of the fifth conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 531-536). Amsterdam: Sic Sat. [pdf]

Intercultureel management: waarom willen we er niet aan?

Diversiteit, culturele diversiteit en intercultureel management zijn termen die de laatste tijd vaak te horen zijn geweest. In wetenschappelijke managementliteratuur wordt alom aangenomen dat culturele diversiteit in organisaties voordelen met zich mee kan brengen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de creativiteit. In de dagelijkse praktijk blijkt dat bedrijven echter nauwelijks bewust omgaan met culturele diversiteit. Ieder bedrijf staat voor dynamiek, flexibiliteit en innovatie, maar als het om diversiteit in het werknemersbestand gaat, gebeurt er beleidsmatig erg weinig. Hoe komt dat toch? Wij denken dat dit vooral te maken heeft met de kosten-batenanalyse die bedrijven moeten maken. Daarbij is het aan de ene kant onduidelijk tot welke voordelen het hebben van (cultureel) diverse werknemers precies kan leiden. Aan de andere kant is onbekend of de eventuele voordelen zullen opwegen tegen de kosten die gemaakt worden, zoals het geven van taalcursussen. Daarnaast speelt ook het Nederlandse streven naar gelijkheid een rol. Door een homogene samenleving als een goede samenleving te beschouwen, wordt multiculturaliteit automatisch als probleem benaderd.

  • Hornikx, J., & Joskin, F. (2002). Intercultureel management: waarom willen we er niet aan? M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 56 (4), 61-68. [pdf]

Publiceren via internet

Muziekfilosoof Marcel Cobussen promoveerde op 10 januari 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn dissertatie bestond niet uit een dik boek, maar uit een website www.cobussen.com, die naast teksten ook muziekfragmenten van componisten bevat. Omdat het per definitie moeilijk is om muziek in taal te vangen, is de keuze voor deze publicatievorm een begrijpelijke. Daarnaast kon het onderwerp van de dissertatie – deconstructie van muziek – niet beter worden weergegeven dan via een metrokaart op de website waarbij de hoofdstukken als stations fungeren. De lezer bepaalt zo zelf wat hij leest en in welke volgorde.

  • Hornikx, J. (2002). Publiceren via internet. In C. van den Brandt, & M. van Mulken (Eds.), Bedrijfscommunicatie II: een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 235-242). Nijmegen: Nijmegen University Press. [pdf]

Aufgabenorientierte und lebensstilspezifische Wertpräferenzen

Die Vielfalt von Appellformen gruppenspezifischer und nationalkultureller Wert­­perspektiven in Werbeauftritten ist bisher in der Erforschung ihres Ein­satzes kaum bis in alle Einzelheiten erfasst worden (vgl. Crijns 2001b). Unter anderem fehlt es an Darstellungen, in denen die angewandten, wert­theo­retischen Konzepte (Rokeach, Schwartz und Hofstede) miteinander verglichen werden. Die vorliegende Studie nimmt einen solchen Überblick mit dem Ziel der Anwendung von Wertappellkategorien auf Schlagzeilen in IT-Stellenan­zeigen in Angriff.

  • Crijns, R., & Hornikx, J. (2002). Aufgabenorientierte und lebensstilspezifische Wertpräferenzen in Schlagzeilen niederländischer und deutscher IT-Stellenanzeigen. In Ch. M. Schmidt (Ed.), Wirtschaftsalltag und Interkulturalität: Fachkommunikation als interdisziplinäre Herausforderung (pp. 119-146). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. [pdf]