Call for papers

Call for papers Tijdschrift voor Taalbeheersing

Call for abstracts: Narratieve communicatie in context
José Sanders en Kobie van Krieken, gastredacteuren

Narratieven worden in uiteenlopende contexten ingezet om de begrijpelijkheid of overtuigingskracht van een boodschap te vergroten. Een groot aantal onderzoeken heeft inmiddels laten zien dat narratieven daarin inderdaad effectief kunnen zijn, maar minder is bekend over de voorwaarden waaronder die effectiviteit optreedt. In dit themanummer brengen we onderzoek samen naar de rol die verhaalkenmerken en communicatieve context spelen in de effectiviteit van narratieve communicatie. Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin de interactie tussen deze factoren van invloed is op de begrijpelijkheid en overtuigingskracht van verhalen.

Download volledige call for papers

 

  • Deadline eerste abstract

U kunt uw abstract uiterlijk 10 december 2018 opsturen naar de gastredacteuren.