Call for papers

Reactie gevraagd op Perspectief-bijdrage Tijdschrift voor Taalbeheersing

De redactie van het Tijdschrift voor Taalbeheersing is een derde Perspectief-nummer aan het voorbereiden. In zo’n nummer poneert een vakgenoot een prikkelende stelling en wordt daar door collega-vakgenoten op gereageerd. In het geplande nummer zijn de stellingen waarop kan worden gereageerd afkomstig van Jan ten Thije, in zijn bijdrage getiteld ‘Meertalig perspectief voor de Nederlandse taalbeheersing’.

download hier het artikel

De redactie van het Tijdschrift voor Taalbeheersing nodigt collega’s uit het vakgebied (en daarbuiten) van harte uit om te reflecteren op (een van) de twee stellingen. Bent u het met de auteur eens of oneens? Waar en op welke manier verschilt u van mening? Zijn er andere prioriteiten?

Voor een reactie gelden de volgende regels:

  • Een reactie heeft een informatieve titel die de lading dekt van de bijdrage en die afwijkt van de titel van de bijdrage van Ten Thije.
  • Een reactie is maximaal 2000 woorden lang (inclusief referenties). Indien u een langere reactie wilt schrijven, neem dan contact op met de redactie.
  • Vermijd zoveel mogelijk redundantie met het hoofdartikel. Als u ingaat op een bewering of mening in het hoofdartikel, is het uiteraard wel nodig om daarnaar te verwijzen.
  • Reacties worden onderworpen aan een peer review proces door de redactie, waarbij de aandachtspunten vooral de begrijpelijkheid en leesbaarheid van uw bijdrage en de onderbouwing van uw standpunt zijn.

Het Perspectiefnummer bevat zowel het hoofdartikel van Jan ten Thije als de reacties uit het veld, evenals een samenvattend slotwoord door Jan ten Thije.

U kunt uw reactie uiterlijk 25 februari 2022 opsturen naar het redactiesecretariaat (tvt@let.ru.nl).

Redactie Tijdschrift voor Taalbeheersing