Perspectief 2018

Perspectief 2018: ‘Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren’

Download paper

De redactie van het Tijdschrift voor Taalbeheersing bereidt een Perspectief-nummer voor, waarin een vakgenoot een prikkelende stelling poneert waarop collega-vakgenoten reageren.

In het geplande nummer staat een paper van Carel Jansen centraal: ‘Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren’. Hij stipt twee prioriteiten aan voor onderzoek naar taalbeheersing in de komende jaren: een duidelijker maatschappelijke inbedding van het taalbeheersingsonderzoek en meer aandacht voor het schoolvak Nederlands.

De redactie van het Tijdschrift voor Taalbeheersing nodigt collega’s uit het vakgebied van harte uit om te reflecteren op (een van) deze twee stellingen. Bent u het met de auteur eens? Waar en op welke manier verschilt u van mening? Zijn er andere prioriteiten? Het Perspectiefnummer bevat zowel het hoofdartikel van Carel Jansen als de reacties uit het veld, evenals een samenvattend slotwoord door Carel Jansen.

Regels voor reacties

  • Een reactie heeft een informatieve titel die de lading dekt van de bijdrage en die afwijkt van de titel van de hoofdbijdrage.
  • Een reactie is maximaal 2000 woorden lang (inclusief referenties). Indien u een langere reactie wilt schrijven, neem dan contact op met de redactie.
  • Vermijd zoveel mogelijk redundantie met het hoofdartikel. Als u ingaat op een bewering of mening in het hoofdartikel, is het uiteraard wel nodig om daarnaar te verwijzen.
  • Reacties worden onderworpen aan een peer review proces door de redactie waarbij de aandachtspunten vooral de begrijpelijkheid en leesbaarheid van uw bijdrage en de onderbouwing van uw standpunt zijn.

Deadline

U kunt uw reactie uiterlijk 25 mei opsturen naar het redactiesecretariaat (Anne Janssen: tvt@let.ru.nl).

Download paper